Welkom EHBO-Achterveld

Wat betekent het Corona Virus voor onze vereniging?

Na de laatste nieuwsberichten over het coronavirus moeten we ook helaas de ledenvergadering afzeggen.
T.z.t. besluiten we wanneer er een nieuwe ledenvergadering  gepland kan worden en wanneer onze nieuwe EHBO-ers hun diploma uitgereikt krijgen.
Ook alle evenementen waarvoor posters zich hebben opgegeven komen te vervallen.

Hopelijk zien we jullie allemaal in goede gezondheid in het najaar weer.

Namens het EHBO bestuur Petra.

Hieronder nog een nieuws bericht van Hartslag.nu voor degene die aangemeld staan….

Bekijk de webversie
https://mcusercontent.com/8cc448f48a07ba456566e8739/images/ee99996b-8759...

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.
 
Maatregelen

Voor een inzet:
Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.
Tijdens een inzet:
Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!
Na een inzet:
Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.
Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Scholing automatisch verlengd
De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediploma’s die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021.

Nieuwe manier van oproepen

Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaan we vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal:

De oproepstraal stellen we vast op basis van:
Een maximale straal van 2 km
Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
Het aantal AED’s binnen de straal (maximaal 3)
Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen. Bekijk onderaan in deze mail een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie.

Uiteraard zullen we deze nieuwe oproepstraal met al onze partners na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.

Lees meer informatie en updates over het coronavirus
Bekijk veelgestelde vragen over de aanpassing van de oproepstraal

Facebook
Website
Email

Hartelijk welkom op de  website van de EHBO vereniging Achterveld.

Op deze publicatie vindt u veel informatie over onze vereniging en onze activiteiten.Neem gerust een kijkje en heeft u na het bekijken van de site nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Waarom een cursus Eerste Hulp?
 
Wie is er niet eens van de trap gevallen , kneusde zijn enkel of liep een snee op tijdens een val?
Als u een cursus Eerste Hulp heeft gevolgd, weet u hoe u de juiste Eerste Hulp verleent als er iets gebeurd is in uw omgeving.
Soms kan dat een levensreddende handeling zijn; het kan ook een huisgenoot of buurman zijn die van de trap valt.
Of hje kunt hulp bieden op het sportveld.
Kijk maar eens onder het hoofdstuk "Cursussen"of er iets voor je bij zit.
 
Achterveld en Leusden zijn aangesloten  bij "Hartslag Nu"
 
U kunt bij ons een cursus volgen om bekwaam iemand te reanimeren en de AED te gebruiken.