De Vereniging

 
Instructie team
 
De opleidingen worden verzorgd door gekwalificeerde instructeurs: Mevr. Threes Verhoef en Dhr. Ben van Middelaar.
Tevens is de huisarts W. Koch  docent-arts.
 
Lotus
 
De vereniging heeft een aantal gediplomeerde Lotusslachtoffers.
Deze mensen worden regelmatig ingezet tijdens de opleiding Eerste Hulpverlener en bij de herhalingslessen.
Zij zijn een waardevolle aanvulling op het lespakket.
De letsels en ziektebeelden kunnen zij op een realistische wijze naspelen: grimeren en acteren.
 
Jeugd EHBO

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Dat geldt ook voor de Eerste Hulp.
Elk jaar verzorgen 2 leden de EHBO lessen aan de St. Jozefschool.
De ervaring leert dat de kinderen er plezier aan beleven om anderen te helpen als de nood aan de man is.
De lessen worden gevolgd door een examen .
De meeste kinderen slagen!

 
 
 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter Dhr. Ben van Middelaar

0342-452421 / 06 19778792

Secretaris Mevr. Corrie van den Hengel 0342-452324 / 06 46555762
Penningmeester Mevr. Dorien Steenbeek 06 26746299
Bestuursleden Mevr. Petra van den Hengel 06 11753505
Materiaalbeheer Gerbrand van Dijk 033-432 09 65
Docent arts: Dr. Willem Koch  
Reanmatie en AED,
EHAK/PBLS
   
I    
Instructeur reanmatie en AED

Mevr.Threes Verhoef,

Dhr. Ben van Middelaar

 
Coordinatie posten Mevr. Petra van den Hengel 06 11753505
Jeugd EHBO Dr. Lucas Koch  
Lotus medewerkers M. Voskuilen, T.Verhoef, M.van Dijk