Vertrouwenscommissie

Persoonlijke veiligheid.

Dit stuk gaat niet over de basisregel van de EHBO om bij hulpverlening eerst voor je eigen veiligheid te zorgen….
Dit stuk gaat over aandacht voor omgangsvormen binnen onze Vereniging. Het is bijvoorbeeld niet gewenst dat iemand zich voortdurend geplaagd of bespot voelt.
De praktische opleiding tot EHBO’er gaat gepaard met oefenen op elkaar en dus fysieke contacten. Dat hoort bij de EHBO. Echter in sommige gevallen kan dit als onprettig ervaren worden. We willen deze situaties bespreekbaar maken en het risico op onaanvaardbaar gedrag  binnen onze Vereniging tot een minimum beperken.
Vanaf nu zijn er twee vertrouwenspersonen benoemd. Berend Schaeffner en Martine Ganzevles. Zij vormen het aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan prettig en veilig is.  Het is overbodig te zeggen dat zij uiterst vertrouwelijk zullen omgaan met datgene wat hen ter ore komt.
Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via gesloten brief aan de voorzitter van het Bestuur. Daarin kun je bv vragen om gebeld te worden voor een afspraak; je hoeft in deze brief nog geen details te geven.
Laat in dit bericht wel  weten hoe we je kunnen bereiken.
Martine Ganzevles en Berend Schaeffner