Vergoedingen zorgverzekeraars 2016

De vergoedingen die zorgverzekeraars in 2016 verstrekken voor het volgen van een EHBO cursus zijn te vinden op de website van de Nationale Bond.
Neem in voorkomende gevallen eventueel voor aanvang van een activiteit met de betreffende zorgverzekeraar contact op.
Het overzicht staat op:

www.ehbonationalebond.nl/cursussen/vergoeding-zorgverzekeraar.html


 Achterveld en Leusden sluiten zich aan bij Hartslag Nu

 

Met de ondertekening van een overeenkomst met de EHBO-verenigingen in Leusden en Achterveld sluit Leusden zich aan bij HartslagNu. Daarmee kunnen niet alleen hulpdiensten maar ook burgerhulpverleners worden gewaarschuwd bij een hartstilstand.

In Gezondheidscentrum De Heelkom kwamen EHBO-vereniging Achterveld, EHBO-vereniging Leusden, RAVU en gemeente Leusden woensdag 11 oktober bijeen voor een ingetogen feestelijk moment. De partijen tekenden de afspraken waarmee binnenkort, onder de noemer HartslagNu, burgerhulpverleners kunnen worden oproepen als er sprake is van een hartstilstand.
Een burgerhulpverlener is vaak eerder dan een ambulance ter plaatse. Teneinde die vrijwilligers nog sneller en vaker bij een hartstilstand hulp te laten geven kan de Meldkamer Ambulancezorg, naast ambulances, ook een melding aan een groep burgerhulpverleners uit de omgeving doen. De EHBO-verenigingen gaan de vrijwilligers die daarvoor in aanmerking komen op een lijst zetten. ,,Maar'', zo vertelt wethouder Overweg, ,,ook worden de locaties van zoveel mogelijk AED's in de gemeente Leusden in kaart gebracht.''
BELANGRIJKE ROL ,,Als gemeente supporten we dit vanzelfsprekend. De taak ligt wel voornamelijk bij de EHBO-verenigingen die nu al reanimatiecursussen en instructies over het gebruik van AED's geven. Ook moeten de verenigingen dan in de toekomst waarborgen dat de AED's beschikbaar zijn en gecontroleerd worden. Ook kunnen nieuwe locaties van AED's op deze manier snel worden aangemeld als bijvoorbeeld een bedrijf besluit ook een AED aan te schaffen."
Overweg roemde woensdag in zijn toelichting de rol van de EHBO-verenigingen. Een belangrijke rol omdat er landelijk 1 op de 1000 Nederlanders een hartstilstand krijgt. ,,Dat is toch ongeveer bij dertig mensen in Leusden op jaarbasis", aldus Overweg.
Jack Versluis, algemeen directeur van de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht), onderstreepte dat nog eens extra en beaamde dat de rol van plaatselijke EHBO-verenigingen groot is. ,,In dorpen kent men elkaar en via de EHBO-verenigingen is het gewoon makkelijker om het netwerk van zorg bij hulpverlening uit te breiden. De veiligheid van burgers wordt op deze manier vergroot door de inzet van EHBO'ers. Als je het vergelijkt met een grote stad als bijvoorbeeld Utrecht zie je dat het daar gewoon lastiger is."
Versluis was in het algemeen positief over de verbetering van de hulpverlening. ,,Als je bedenkt dat de overlevingskans slechts 9 procent is en we met reanimatie dat enorm verbeteren. Nu is de kans in Nederland door inzet van alle hulp al 25 procent en in de regio zelfs 28 procent. We streven naar 35 tot 40 procent in de toekomst."
KEERZIJDE Hulp op lokaal niveau verhoogt de overlevingskans bij een hartstilstand dus enorm. Maar voor de hulpverlener is er ook een keerzijde. Ben van Middelaar, van de EHBO Achterveld: ,,Bij een oproep is dat vaak voor je buurvrouw of buurman. Een bekende dus. De emotionele indruk voor de vrijwilliger kan best groot zijn. Maar daarvoor hebben we ook een vangnet. Als onze EHBO'ers dat willen kunnen ze binnen de vereniging terecht voor hulp om dat te verwerken.

 

EHBO-vereniging Achterveld ondersteunt HartslagNu.

HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten. Ook een geregistreerde AED kan door een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet bij een mogelijke circulatiestilstand. HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland (AZN) Via de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt de oproep uitgestuurd. 
 
                                         Zie www.hartslag.nu.nl
 
Wanneer u bekwaam bent om te reanimeren en een AED apparaat kunt bedienen bevelen wij u aan zich hiervoor aan te melden.
U kunt zich bij onze vereniging ook aanmelden voor een reanimatie en een AED training.
Tevens kunt u bij ons een herhalingsles volgen. Heeft u een AED in uw bezit en bent u bereid hem buiten op te hangen meld u het apparaat dan aan bij Hartslagnu zodat u ook een bijdrage kunt leveren aan het succesvol slagen van een reanimatie.