Jaarverslag 2017

E.H.B.O. vereniging    Achterveld
Secretariaat: Hessenweg 148
  3791PM  Achterveld
Telefoon: 0342-452324

Jaarverslag van de E.H.B.O. vereniging Achterveld van 1 januari 2017 tm. 31 december 2017.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:   Ben van Middelaar
Secretaris:   Corrie van den Hengel
Penningmeester:  Bep Eggenkamp
Materiaalbeheer:  Gerbrand van Dijk
Algemeen:   Petra van den Hengel

Arts docent herhalingslessen:  Dr. W. Koch
Kader instructeur:   Mevr. E. de Leeuw
Reanimatie-instructeur :                           Mevr. E. de Leeuw 
    
Jeugd EHBO instructeur:  Mevr. B. de Looze
Stagiaire kaderinstructeur:  Mevr. T. Verhoef

In het jaar 2017 is het bestuur 9 keer in vergadering bijeen geweest.

De competentiegerichte lesavonden zijn inmiddels voor het tweede jaar ingevoerd en dit draait naar wens. Er is een duidelijk overzicht van de leden welke lessen zijn gevolgd. Een aantal leden zijn verhinderd op de dinsdagavonden en hebben de mogelijkheid gekregen de competenties zelf voor te bereiden en een test af te leggen. Hier is door een aantal leden gebruik van gemaakt.

Het bestuur is naarstig op zoek geweest naar een nieuwe kaderinstructeur omdat Nanna Walen besloten heeft te stoppen als instructeur in Achterveld, helaas is dit op niets uit gelopen. Ellen de Leeuw heeft dit jaar deze taak op zich genomen. Threes Verhoef is de opleiding tot kaderinstructeur gaan volgen, hiermee heeft Ellen ondersteuning gekregen. De reanimatie en AED training mag Threes inmiddels geheel verzorgen, de EHBO lessen nog niet alleen, zij moet hiervoor nog een examen afleggen voor het praktijk gedeelte.

Per 1 januari 2017 staan 69 leden geregistreerd waarvan enkelen zonder geldig eenheidsdiploma per 31 december 2017 zijn er 64 leden, waarvan 3 ereleden Willem Hilverts, Ria Vos en Berend Schaeffner.

De kosten voor de opleiding eerste hulp verlener inclusief reanimatie en AED bediener zijn ten opzichte van voorgaande jaren onveranderd en bedragen € 165,00 voor particulieren.
De kosten voor bedrijven bedragen € 330,00. De kosten voor reanimatie en AED training bedragen €40,00 incl. diploma. Voor de herhalingslessen voor de reanimatie bedragen de kosten €10,00 per les inclusief koffie/thee.

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap blijft € 30,00.

Verbandposten:
In totaal zijn er 10 verbandposten in Achterveld en omgeving.
Mevr. Eggenkamp  Hessenweg 122     Achterveld
Mevr. Hak   v. Oldenbarneveldstraat 74   Achterveld
Mevr. Van Ruitenbeek  Verjaagde ruiterweg 19    Achterveld
Mevr. Schouten  Hessenweg 190a    Achterveld
Mevr. Verhoef   Hessenweg 66     Stoutenburg
Mevr. Vos   Rentinckstraat 14    Achterveld
Mevr. Voskuilen  Hessenweg 203     Achterveld
Mevr. Lobo   Hessenweg 98     Stoutenburg
Mevr. v.d. Berg   Walter v. Amersfoortstraat 27  Achterveld

Posten:
Dit jaar heeft Petra v.d. Hengel het verdelen van de posters weer geregeld, vanuit het bestuur zijn we heel tevreden met de manier waarop zij het heeft verzorgt. Alles wordt via de mail naar de leden gestuurd zodat iedereen zich op tijd kan aanmelden. Er komt nogal eens de vraag of mensen al vast kunnen leggen dat ze willen posten bij een bepaalde activiteit. Zodra Petra de mail verstuurd kun je inschrijven zodat iedereen evenveel kansen krijgt, op volgorde van binnenkomst worden de posten verdeeld. Hiermee hopen we te voorkomen dat er mensen worden voorgetrokken.  Dit werkt prima soms moet er een extra mailtje worden gestuurd om het rond te krijgen maar meestal krijgt ze alles wel rond.

Overzicht posten:
datum plaats activiteit aantal
21 jan Ons gebouw verrassingsfeest 2
24 feb Ons gebouw carnaval 3
25 feb Ons gebouw carnaval 2
26 feb. Optocht carnaval 4
26 feb. Ons gebouw carnaval 3
27 feb. Ons gebouw carnaval 2
8 april Groot zandbrink ploegdag 2
27 april Ons gebouw koningsdag 2
31 mei SVA schoolvoetbal 2
6 t.m. 10 juni SOSA klompenvierdaagse 5 x 2
10 juni Groot zandbrink hooidag 2
10 t.m. 14 juli Voetbalvelden bouwdorp 5 x 2
13 t.m. 19 aug  Tour de junior 37
16 aug Braderie Rondom dorp 2
26 aug. Moespot rommelmarkt 2
2 sept. SVA  ledenfeest 2
9 sept  Gazonmaaier races 2x2
23 sept. Groot zandbrink houtdag 2
24 sept. Hessenkar Oranje tourtocht 2
21 okt Fam de Vette schuurfeest 2
28 okt. Ons gebouw Tribute to the cats 2
  
  
   
Lotussen: 
De vereniging telt 4 leden met de aantekening voor lotus:  Lex van Leeuwen,  Mariëlle Voskuilen,  Threes Verhoef en Marriët van Dijk,  met het carrousel en de grote oefening worden ze ingezet.

Herhalingslessen:
Ieder jaar worden er minimaal 10 herhalingslessen gegeven om iedereen de kans te geven het diploma geldig te houden. Elk najaar en voorjaar hebben we een gevarieerd aanbod waarvan  2 reanimatie en AED bedienen. Het lesprogramma staat in De Hechting zodat iedereen ruimte genoeg heeft de lessen te volgen. Een tijdelijke stop door omstandigheden kan altijd in overleg met een van de docenten of het bestuur. Als men te lang verzuimd heeft de lessen te volgen zonder geldige reden is het niet verantwoord het diploma te verlengen, tijdens het posten moeten we als EHBO’er wel van aanpakken weten met de geleerde kennis. Er is dit jaar besloten om een extra competentieavond in te voeren, de kandidaten moeten zich zelf goed voorbereiden en krijgen dan een toets over de lessen die in dat seizoen zijn gegeven.  Er was genoeg animo om deze extra avond in te passen.

AED:
Het AED traject loopt goed. In Achterveld zijn er drie, bij verzorgingshuis Sint Jozef, cafetaria De Arkel en bij De Heelkom. In Stoutenburg is er een geplaatst bij beddenspecialist van Ravenhorst . De mensen die op de flyer staan vermeld krijgen de gelegenheid om mee te trainen met de reanimatieavonden van de hartstichting.

Jeugd EHBO:
Zoals ieder jaar wordt er in groep 8 van de Sint Jozefschool een jeugd EHBO cursus gegeven. Dit jaar werd voor ’t eerst les gegeven door Bianca de Looze met praktijkondersteuning van Ida v.d. Tweel . Het was een hele uitdaging voor Bianca maar ze heeft ’t fantastisch gedaan. Op 23-02-2017 hebben de 21 kinderen dan ook weer hun certificaat gekregen. Tijdens de uitreiking van ’t certificaat hebben de kinderen aan de ouders laten zien wat ze hebben geleerd.
De Hechting:
Ieder jaar is het weer een hele klus om deze in elkaar te zetten, dit onder de eindredactie van Lida van Dijk.  Het verslag van de jaarvergadering en de agenda met de herhalingslessen worden hierin vermeld zodat iedereen ruim op tijd de data kan inplannen voor de herhalingslessen.

Vertrouwenspersoon:
Het bestuur heeft besloten om vertrouwenspersonen aan te stellen. Er spelen soms dingen dat het voor kan komen dat mensen er over willen spreken zonder dat dit verder verteld wordt. Wij hebben daarom Berend Schaeffner en Martine Ganzevles bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt, hopelijk hebben we dit volgend jaar in orde.

 

Algemene ledenvergadering:
Dit jaar is de ALV gehouden op dinsdag 18 april, het verslag staat vermeld in de hechting. Er hebben twee bestuurswisselingen plaatsgevonden. Berend Schaeffner heeft de hamer officieel overgedragen aan Ben van Middelaar,  Mariëlle heeft haar functie overgedragen aan Petra van den Hengel. Berend heeft toegezegd de website te blijven beheren. Tevens gaat hij samen met Martine Ganzevles  de functie aanvaarden als vertrouwenspersoon van de vereniging. Dit wordt nader uitgewerkt. Omdat Berend zich optimaal heeft ingezet voor de vereniging heeft het bestuur besloten hem erelid te maken. Om deze reden hebben we de avond feestelijk afgesloten met een aantal leden van het smartlappenkoor die op ludieke wijze een paar liederen hebben gezongen. Na een hapje en een drankje is de avond geslaagd geëindigd.

Het bestuur van de EHBO vereniging heeft u enig inzicht gegeven over de activiteiten van de vereniging. We kijken terug op een goed  jaar en danken een ieder die zich heeft ingezet voor de vereniging. We wensen iedereen een gezond en succesvol 2018 toe.

Achterveld maart 2018
EHBO  vereniging Achterveld
Voorzitter: B. van Middelaar
Secretaris: C. van den Hengel