Eerste hulp bij evenementen

Ondersteuning bij evenementen

Sportverenigingen, instellingen, organisaties etc. kunnen een beroep doen op EHBO-vereniging Achterveld, wanneer voor een evenement hulpverleners nodig zijn.

Denk aan:
• sportwedstrijden
• toernooien
• markten
• muziekfestivals
• carnaval
• Tour de Junior
• etc.

Aan deze hulpverlening zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:
• De hulpverlening moet in principe binnen de gemeentegrenzen van Leusden liggen.
• Aanvragen van buiten Leusden worden overwogen.
• Het evenement mag een privé-karakter hebben,bijvoorbeeld een besloten feest van een vereniging.
• EHBO-ondersteuning wordt per dagdeel geboekt en berekend. Dit betekent dat EHBO vereniging Achterveld zich het recht voorbehoud om het aantal hulpverleners te bepalen.
• Per hulpverlening zijn tenminste twee mensen aanwezig.
• De aanvrager zorgt voor het "natje en droogje" van de hulpverleners.

EHBO vereniging Achterveld kan niet garanderen dat een aanvraag gehonoreerd wordt. Aangezien de leden van "Achterveld" alles op vrijwillige basis doen en het in bepaalde periodes druk kan zijn, kan het voorkomen, dat er op een bepaald moment geen hulpverleners beschikbaar zijn.
Uiteraard geldt, dat wanneer u minimaal 4 weken van te voren aanvraagt, u meer kans heeft.
We streven ernaar elke aanvraag te honoreren.

Tarieven voor ondersteuning Eerste Hulpverleners

De vereniging rekent per dagdeel, voor niet commerciële instellingen € 20,00 per 2 eerste hulpverleners.
Voor commerciële instellingen € 30,00 per 2 Eerste Hulpverleners.

Een dagdeel wil zeggen:
's-morgens van 8.00 uur tot 12.00 uur.
's-middags van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Namiddag en vroege avond van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Na 20.00 uur wordt € 15,00 per uur per 2 EHBO-ers berekend.
Indien korter dan een dagdeel wordt gepost, wordt een geheel dagdeel berekend.
Km. vergoeding per gereden km. buiten Achterveld € 0,35.

Wanneer in het kader van een gemeentelijke vergunning voor het evenement een AED vereist is, wordt daarvoor € 35,00 per dagdeel in rekening gebracht.
Voor donateurs van onze vereniging geldt een aparte regeling.

Als een hulpverlener twee of meer aaneengesloten dagdelen aanwezig is, dient de aanvrager voor een maaltijd te zorgen.

Aanvragen voor hulpverlening kunnen via e-mail naar de coördinator van de vereniging:
Petra vd Hengel,  email: jhengel@planet.nl.