EHBO Cursussen

Hieronder vind u een overzicht van de EHBO cursussen.
 

 

 

EHBO cursus in Achterveld

Bij voldoende belangstelling start ieder jaar een nieuwe EHBO cursus. 

Wat leer je :
- Basale kennis over het menselijk lichaam
- Reanimeren en het gebruik van de AED
- Zowel EHBO aan volwassenen als EHBO aan kinderen

Waarom EHBO-les?

- Met uw kennis en vaardigheden kunt u uw medeburger in nood helpen.
- Soms kunt u dure professionele zorg voorkomen.
- Voor veel evenementen in ons dorp zijn EHBO-ers nodig. U kunt hieraan uw bijdrage leveren, waardoor alles door kan blijven gaan. Maar dit is zeker niet verplicht!
- Met uw diploma bent u welkom op gezellige herhalingsavonden met interessante onderwerpen.
Wat u verder moet weten:
- Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de cursuskosten bij een aanvullende verzekering .
- Om je EHBO-diploma geldig te houden moet je elke 2 jaar je kennis tonen. Er bestaat ook een mogelijkheid om de competenties op een bepaalde sessie in te halen.
- We leren elke keer weer van elkaar en domme vragen bestaan niet!
- Een EHBO diploma ergens anders gehaald kan bij ons bijgehouden worden.
- Het lidmaatschap van de EHBO-vereniging kost € 30,00 contributie per jaar, waarvoor u verzekerd bent en alle herhalingscursussen kunt volgen (voor data zie de web-site).

De  kosten bedragen momenteel € 165,00 (incl. lesboek, koffie/thee en examen)
Deze kunnen zo laag zijn omdat wij al jaren jeugd EHBO les geven op de Sint Jozefschool en de directie daarom bereid is een lokaal beschikbaar te stellen.

Aanmelden doet u zich bij Corrie van den Hengel via e-mail: avdhengel@hetnet.nl   /   voor vragen: 0646555762  / web-site: www.ehbo-achterveld.nl

U kunt zich ook aanmelden voor een reanimatiecursus in samenwerking met de Hartstichting. Dit betreft 2 avonden, eveneens van 20.00 uur tot 22.00 uur. De kosten daarvan bedragen € 40,00 incl. koffie/thee, lesboek en certificaat. 
Bij voldoende aanmeldingen starten we een cursus. Ook voor een reanimatiediploma geldt dat u dat bij ons kunt herhalen. De kosten daarvan bedragen € 12,50 voor een avond incl. koffie/thee.

Cursus Eerste Hulp.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een van onze  artsen en de instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden  lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het zijn interactieve lessen met grote inbreng van de deelnemers.
 
Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • Het bedienen van de AED
 • Eerste Hulp voor Kinderen

 

 

Herhalingslessen

De Basiscursus Eerste Hulpverlener wordt gegeven conform de competentie eisen van Het Oranje Kruis. Om de competentie op peil te houden is het mogelijk bij ons de herhalingslessen te volgen. U dient dan wel lid te worden van onze vereniging. De contributie is laag en de sfeer waarin de lessen worden gegeven is informeel. Aanvang: 20.00 uur